Zpět na hlavní stranu

Získali jsme dotaci

Společnost FrostFood a.s. dne 1. června 2013 získala dotaci v rámci projektu s názvem Podpora odborné kvalifikace zaměstnanců FrostFood a.s. ve výrobě mražených potravin, registrační číslo projektu je CZ.1.04/1.1.02/94.00463. Projekt realizujeme v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavními cíli projektu jsou prostřednictvím odborného vzdělávání 67 zaměstnanců společnosti v oblasti výroby mražených výrobků přispět ke zvýšení adaptability a zastupitelnosti těchto zaměstnanců a tím ke konkurenceschopnosti společnosti a posílení role rovných příležitosti v podniku.

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního vzdělávacího systému odborného vzdělávání, jehož cílem je posílit odbornou kvalifikaci a kompetence zaměstnanců ve výrobě zmrazených potravin, v metrologii, logistice, plánování výroby, technickém zařízení budov, obecné dovednosti vybraných zaměstnanců v ovládání IT programů. Cílem v oblasti rovných příležitostí je stanovení odpovědné osoby v projektu, proškolení vybraných osob v oblasti rovných příležitosti a zavedení genderové statistiky.

Název projektu: Podpora odborné kvalifikace zaměstnanců FrostFood a.s. ve výrobě mražených potravin

Registrační číslo projektu:         CZ.1.04/1.1.02/94.00463

Období realizace projektu:        1. 6. 2013 – 31.8.2014, 15 měsíců

Částka finanční podpory:          2 175 214,36 Kč

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga3

ERAS2012