Kvalita a inovace

Výrobky neustále inovujeme s ohledem na moderní trendy při zachování nejvyšší kvality.

Inovace a certifikáty

Věnujeme mimořádnou pozornost kontrole surovin a celých výrobních procesů.
Usilujeme o nejlepší kvalitu našich výrobků. Vlastníme certifikát kvality IFS. Pravidelně procházíme zákaznickými audity. Neustále přemýšlíme o tom, co naši zákazníci chtějí a snažíme se naplnit vaše očekávání častými inovacemi. V roce 2017 nám Potravinářská komora udělila cenu za nejlepší inovativní potravinářský výrobek za Don Peppe bezlepkové jahodové knedlíky. Dále jsme zapojeni do projektu - zodpovědná firma. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem.

Kvalita

 • Interní mechanismy zabezpečení kvality a bezpečnosti potravin jsou nastaveny dle požadavků normy IFS. Systém HACCP je plně implementován.

 • Organoleptické zkoušky provádí proškolený personál s příslušným osvědčením.

 • Suroviny a obalový materiál odebíráme pouze od prověřených a schválených dodavatelů. U výrobců si provádíme externí audity kvality.

 • Pravidelně jsou prováděny inspekce provozu a interní audity.

 • Před vstupem do výrobního závodu jsou veškeré suroviny a obalový materiál podrobeny příjmové kontrole.

 • Pracovníci kvality mají bohaté zkušenosti, každoročně se účastní externích školení.

 •  Provádíme mezioperační i výstupní kontrolu výrobků.

 • Sledujeme nové trendy v zajištění bezpečnosti a kvality potravin.

 • Každá šarže výrobků je testována v interní laboratoři na mikrobiologické a organoleptické parametry. Interní laboratoř pravidelně absolvuje srovnávací kruhové testy.

 • Výrobní závod podléhá pravidelným kontrolám státní veterinární správy a státní zemědělské a potravinářské inspekce.

 • Spolupracujeme s externími akreditovanými laboratořemi.