Zodpovědná a udržitelná výroba

Jsme společensky odpovědnou firmou, kterou zajímá dopad jejího působení na životní prostředí, stará se o spokojenost svých zaměstnanců a ctí kodexy podnikatelského chování. Naším cílem je udržitelný rozvoj společnosti.

Ochrana životního prostředí

Naši společnost zajímá dopad jejího působení na životní prostředí, a proto postupně zavádíme opatření, která jsou ekologicky únosná.

 • illustration

  Šetříme zdroji

  • snižujeme spotřebu energií a vody
  • energie z obnovitelných zdrojů je součástí energetického mixu
  • přebytkové teplo ze strojovny chlazení využíváme k vytápění zásobníků s vodou
  • vybudovali jsme vlastní čističku odpadních vod
  • zaměřujeme se na efektivní řízení skladových zásob
  • předcházíme vzniku potravinovému odpadu
  • maximálně využíváme transportní kapacity
 • illustration

  Redukujeme spotřebu plastů

  • kde je to možné, snižujeme obsah plastu v použitých obalových materiálech
  • redukujeme plastové pracovní pomůcky ve výrobě
  • nahrazujeme plastové materiály za materiály s dlouhou životností (nerezová ocel)
 • illustration

  Používáme recyklované materiály

  • naprostá většina našich obalů je recyklovatelná
  • kartony, ochranné rohy, víka palet a další pomocný obalový materiál je vyráběn z recyklovaných materiálů
 • illustration

  Třídíme odpad

  • zapojili jsme se do projektu Zodpovědná firma
  • v naší společnosti máme zavedeny procesy, které umožňují co nejefektivnější třídění odpadu
 • illustration

  Šetříme deštné pralesy

  • od roku 2015 jsme přidruženým členem RSPO organizace, která zastřešuje certifikaci udržitelného palmového oleje
  • preferujeme použití palmového oleje z udržitelných zdrojů (v roce 2022 jsme nakoupili 94 % RSPO certifikovaného palmového oleje)
 • illustration

  Připravujeme kompenzační projekty

  • plánujeme snižovat vyprodukované emise CO2 offsetovými projekty
  • současně tyto projekty budou podporovat uchování přírodního bohatství a společenské hodnoty
  • v letošním roce vysadíme stovky nových stromků na vybraných místech Orlických hor

Péče o zaměstnance

Spokojenost našich zaměstnanců je pro nás důležitá, snažíme se vytvářet příjemné pracovní podmínky. Dbáme na rovné příležitosti pro všechny pracovníky. Respektujeme lidská práva a dodržujeme pracovní standardy.

 • Benefity pro zaměstnance

  • 25 dní dovolené
  • benefitní program
  • příspěvek na stravování
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • kulturní a společenské akce
  • teambuildingové akce
  • vzdělávací akce
 • Zaměstnanci, zdraví a bezpečnost

  • bezpečnost klademe na první místo
  • vyžadujeme dodržování pravidel Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci a Požární Ochrany (BOZP a PO)
  • pravidelně školíme pracovní rizika
  • provádíme nezávislé audity BOZP a PO